foto web Fine prod.
foto web Fine prod.

foto web Fine prod.
foto web Fine prod.

Duarte (7)
Duarte (7)

foto web Fine prod.
foto web Fine prod.

1/3

חיפה TANGO

 InMotion Dance

רחוב מרגלית 4 חיפה ימי רביעי

טנגו תרפיה

למתמודדים עם מחלת הפרקינסון

18:00 - 19:00

טנגו למתחילים 

19:00 - 20:00

פרקטיקה

20:00-21:00

טנגו רמת בינוניים ומעלה

 21:00 - 22:00

copa de vino copia
copa de vino copia

360 Tango for dark backgound
360 Tango for dark backgound

IMG_5449a
IMG_5449a

copa de vino copia
copa de vino copia

1/5

רמת גן TANGO  - חמישי

 שיעור המאסטר למתקדמים, עם פרקטיקה ארוכה ומוזיקה עם דיג'י כריס

 

שדרות הילד 8  רמת גן

21:00-22:30

טנגו קבוצתי MASTER שיעור

22:00 - 00:00

פרקטיקה 

*חמישי שני של כל חודש מילונגה(מסיבת ריקודים) 22:30-02:00

 TANGO Therapy חדש!!! רביעי 

טנגו לחולי פרקינסון

 - 18:00 - 19:00

 שיעור מיוחד לשיפור איכות החיים של הזוג מתמודדים עם המחלה